VİZYON:

FEYAS ailesi olarak geleceğimizi geleneklerimizden aldığımız güçle, sektörün “DAİMA EN İYİSİNİ VE DAHA İYİSİNİ YAPAN REFERANS FİRMA”sı olmamızla ve markamıza bağlanmış müşterilerimizle yaratırız.

MİSYON:

Vizyonumuza erişmek için, ulusal ve uluslararası alanda öncü ve uzman kadromuzla daima “MÜŞTERİLERİMİZE EN UYGUN ÇÖZÜMLER”e odaklanır, FARKLI İŞ AİLELERİ ile ekip olarak çalışır, BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENEREK gelişip geliştirir; GÜVENİLİR, KALİTELİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ UYGUN MALİYETLE TAM ZAMANINDA sunarız.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ:

Ulusal ve uluslararası standard,mevzuat ve yasalara uygun olarak faaliyet gösteren FEYAS, güvenli iş ortam koşulları oluşturup, çevre dostu üretim teknolojileri kullanarak, standartlara uygun kalitede üretim yapmayı, müşteri memnuniyetinin ve ürün güvenilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda,

· İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili taraflar için riskleri yok etmeyi veya en aza indirmeyi,

· Çevre ile etkileşime giren faaliyetlerin veya ürünlerin çevre üzerinde yaratabileceği kirlenmeyi kaynağında önlemeyi, önlenemeyen hallerde en aza indirmeyi,

· Yürürlükte olan ve yükümlü olduğu Çevre ve İSG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı,

· Geçerli standart, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak üretim yapmayı,

· Sağlık-Emniyet-Çevre konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliklerini desteklemeyi,

· Ürün şartlarına uygunluk için personel, ekipman, altyapı ve çalışma ortamı gibi kaynakların tespitini, teminini ve etkin yönetimini,

· Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

· Kalite, Çevre ve emniyet duyarlılığını sağlamak amacıyla Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistem şartlarına uymayı ve sürekli iyileştirmeyi,

· Kuruluş içerisinde politikanın tüm çalışanlara duyurulmasını, çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve kalite, çevre ve emniyet bilincini yükseltmeyi,

· Politikanın sistem uygulayıcıları, müşteriler, 3. taraflar ve ilgili dış kuruluşlar tarafından erişilebilir olmasını,

· Müşteri odaklı olup, uygun fiyata, kaliteli, zamanında ve eksiksiz ürün teslimi gibi beklentileri hızlı ve güvenli bir şekilde karşılamada sürekliliği sağlamayı,

 

Taahhüt etmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

FEYAS MAKİNA TANK KAZAN A.Ş , tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir.

 

Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, komşularımız ve resmi makamların konuya olan farkındalıkları artırılmaktadır.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

Güvenli çalışmak, FEYAS MAKİNA bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, FEYAS MAKİNA tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.

FEYAS MAKİNA bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan tüm çalışanların, müşteri ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu ilevriskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.

Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleriaçısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.

Organizasyonumuzun; uluslararası ve ulusal mevzuatlar ile FEYAS MAKİNA global standartlarına tam uyumu sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortayaçıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır..

Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.

Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.